ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  Σχέδιο εργασίας

  Θεωρίες για τη δημιουργία του Σύμπαντος


  Γαλαξίας

  Αστέρες

  Ήλιος

  Ερμής

  Αφροδίτη

  Γη

  Άρης

  Δίας

  Κρόνος

  Ουρανός

  Ποσειδώνας

  Πλούτωνας

  Σελήνη, ο δορυφόρος της Γης

  Αστεροειδείς
Κομήτες


  Η κατάκτηση του διαστήματος

  Τα πρώτα βήματα στο διάστημα

  Αποστολή στη Σελήνη

  Οι διαστημικοί σταθμοί

  Οι μακρινοί πλανήτες


  Κατασκευή μακέτας του ηλιακού μας συστήματος

  Πηγές

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 

 

 

ΠΗΓΕΣ

Εγκυκλοπαίδεια «2002»

Εγκυκλοπαίδεια «Χάρη Πάτση»

Εγκυκλοπαίδεια «Υδρία»

Εγκυκλοπαίδεια «Θησαυρός των Γνώσεων»

Εγκυκλοπαίδεια «Ελλαδική»

Εγκυκλοπαίδεια «Ευρώπη, Ελλάδα, Κόσμος»

Παγκόσμια Ιστορία από τις Εκδόσεις TIME - LIFE, τόμος «Η πυρηνική εποχή»  

«Άνθρωπος και Περιβάλλον» Εκδ. Κ. Αναστασίου

Cdrom «Οι δρόμοι του Σύμπαντος

Cdrom «Νέοι ορίζοντες: Πλανήτες και δορυφόροι»

Cdrom «Αποστολή στη Σελήνη»

To internet

 

 

 

 

Την σελίδα αυτή σχεδίασε ο Κιοσσές Γιώργος