ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σχέδιο εργασίας

Το νερό ως πηγή ζωής

Οι υδάτινοι πόροι, η διαχείρισή τους και ο περιορισμός της κατανάλωσης νερού

Το πρόβλημα της έλλειψης νερού

Οι τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού: Στερεό, υγρό, αέριο

Η διαστολή του νερού

Ο κύκλος του νερού

Το νερό ως μεταφορέας ύλης

Η μεταφορά του εδάφους με τα υδάτινα ρεύματα και η προστασία από τη διάβρωση

Η ρύπανση του νερού

Το νερό και η ανάπτυξη των αρχαίων πολιτισμών

Η ιστορία των λουτρών

Το νερό στη λαϊκή παράδοση

Δημοτικά τραγούδια

Παροιμίες

Ομαδικά παιχνίδια

Ονειροκρίτης

Το νερό στη χριστιανική θρησκεία

Το νερό στη λογοτεχνία

Σύνθετες λέξεις

Μαθηματικά

Μουσική

Ζωγραφική

Γυμναστική

Επισκέψεις

Παιχνίδια

Πηγές

 

 

 

Πείραμα 1ο

Όργανα – υλικά

Ποτήρι

Νερό

Παγάκια

Γεμίζουμε μέχρι τη μέση ένα ποτήρι με νερό. Τοποθετούμε στο ποτήρι με το νερό παγάκια.

Παρατήρηση:

Παρατηρούμε ότι τα παγάκια επιπλέουν στο νερό, γιατί το νερό, όταν παγώνει, διαστέλλεται αντί να συστέλλεται όπως τ’ άλλα υγρά. Τα παγάκια επιπλέουν στο νερό, γιατί είναι πιο αραιά.

Πείραμα 2ο

Όργανα – υλικά

3 θερμόμετρα

Δοχείο

Νερό

Παγάκια

Γεμίζουμε το δοχείο με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε μετά περίπου 20 παγάκια. Περιμένουμε 10 λεπτά χωρίς να ανακατέψουμε το νερό. Χρησιμοποιώντας ένα θερμόμετρο μετράμε τη θερμοκρασία στο κάτω μέρος, στη μέση και στο πάνω μέρος του δοχείου.

Παρατήρηση:

Παρατηρούμε ότι η θερμοκρασία στο πάνω μέρος του δοχείου είναι 0ο C, στη μέση είναι 2ο C και στο κάτω μέρος 4ο C.

Η ανώμαλη διαστολή του νερού έχει μεγάλη σημασία για τη ζωή των λιμνών, των ποταμών και των θαλασσών, γιατί, αν το νερό συμπεριφερόταν όπως τα άλλα υγρά, θα πάγωνε όλη η λίμνη, το ποτάμι ή η θάλασσα και θα πέθαιναν τα φυτά και τα ζώα.

Στις μεγάλες παγωνιές καταστρέφονται οι τρυφεροί βλαστοί, τα κλαδιά και οι καρποί των δέντρων, γιατί το νερό που υπάρχει μέσα τους παγώνει και διαστέλλεται.

Οι βράχοι θρυμματίζονται, όταν παγώνει το νερό που βρίσκεται στις κοιλότητες ή στις ρωγμές τους, γιατί το παγωμένο νερό διαστέλλεται και σπάει τους βράχους σε μικρά κομμάτια. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται αποσάθρωση.

Ηλιάδου Κασσιανή, Θεοδοσίου Βασιλική,

Σελίδου Ελίζα, Φωτιά Αναστασία

 

 

 

Πείραμα 1ο

Όργανα – υλικά

Ποτήρι

Νερό

Παγάκια

Γεμίζουμε το ποτήρι με νερό. Βάζουμε στο ποτήρι με το νερό τα παγάκια.

Παρατήρηση:

Παρατηρούμε ότι τα παγάκια επιπλέουν στο νερό, γιατί είναι αραιά, επειδή, όταν το νερό γίνεται πάγος, διαστέλλεται αντί να συστέλλεται όπως τ’ άλλα υγρά.

Πείραμα 2ο

Όργανα – υλικά

Παγάκια

Δοχείο

Νερό

Θερμόμετρα

Γεμίζουμε το δοχείο με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε 20 παγάκια. Περιμένουμε 10 λεπτά χωρίς να ανακατέψουμε το νερό. Χρησιμοποιώντας ένα θερμόμετρο μετράμε τη θερμοκρασία στο κάτω μέρος, στη μέση και στο πάνω μέρος του δοχείου.

Παρατήρηση:

Παρατηρούμε ότι η θερμοκρασία στο πάνω μέρος του δοχείου είναι 0ο C, στη μέση 2ο C και στο κάτω μέρος 4ο C.

Η ανώμαλη διαστολή του νερού έχει μεγάλη σημασία για τη διατήρηση της ζωής στις λίμνες, στα ποτάμια και στις θάλασσες, γιατί, αν το νερό συμπεριφερόταν όπως τ’ άλλα υγρά, θα πάγωνε όλη η λίμνη, το ποτάμι ή η θάλασσα και έτσι θα πέθαιναν τα φυτά και τα ζώα.

Στις μεγάλες παγωνιές, πολλές φορές, καταστρέφονται οι τρυφεροί βλαστοί, τα κλαδιά και οι καρποί των δέντρων, γιατί το νερό που υπάρχει μέσα τους παγώνει και διαστέλλεται.

Όταν βρέχει και κάνει παγωνιά, το νερό που βρίσκεται στις κοιλότητες ή στις ρωγμές των βράχων παγώνει και διαστέλλεται. Με τον καιρό αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σπάζουν οι βράχοι και να θρυμματίζονται. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται αποσάθρωση.

Παρασκευαδέλη Βασιλική, Παρασκευαΐδου Μαρία,

Τσιαφέρι Αλέξης, Φαντίδου Λεμονιά

 

 

 

 

 

Πείραμα 1ο

Όργανα – υλικά

Ποτήρι

Νερό

Παγάκια

Γεμίζουμε μέχρι τη μέση το ποτήρι με νερό. Τοποθετούμε στο ποτήρι παγάκια.

Παρατήρηση:

Τα παγάκια επιπλέουν, γιατί το νερό, όταν παγώνει, διαστέλλεται αντί να συστέλλεται, αντίθετα από τ’ άλλα υγρά. Τα παγάκια επιπλέουν, γιατί είναι πιο αραιά από το νερό.

Πείραμα 2ο

Όργανα – υλικά

Θερμόμετρα

Παγάκια

Νερό

Γυάλινο δοχείο

Γεμίζουμε το γυάλινο δοχείο με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε μετά περίπου 20 παγάκια. Περιμένουμε 10 λεπτά χωρίς να ανακατέψουμε το νερό. Χρησιμοποιώντας 3 θερμόμετρα μετράμε τη θερμοκρασία στο κάτω μέρος, στη μέση και στο πάνω μέρος του γυάλινου δοχείου.

Παρατήρηση:

Θερμοκρασία στο πάνω μέρος του γυάλινου δοχείου 0ο C.

Θερμοκρασία στη μέση του γυάλινου δοχείου 2ο C.

Θερμοκρασία στο κάτω μέρος του γυάλινου δοχείου 4ο C.

Η ανώμαλη διαστολή του νερού έχει μεγάλη σημασία για τη διατήρηση της ζωής στις λίμνες, στη θάλασσα και στα ποτάμια, γιατί, αν το νερό συμπεριφερόταν όπως τα άλλα υγρά, θα πάγωναν οι λίμνες, τα ποτάμια και οι θάλασσες και έτσι θα πέθαιναν τα ζώα και τα φυτά.

Στις μεγάλες παγωνιές, πολλές φορές, καταστρέφονται οι τρυφεροί βλαστοί, τα κλαδιά και οι καρποί των δέντρων, γιατί το νερό που υπάρχει μέσα τους παγώνει και διαστέλλεται.

Όταν παγώνει το νερό που βρίσκεται στις κοιλότητες ή στις ρωγμές των βράχων, θρυμματίζονται, γιατί το νερό διαστέλλεται. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται αποσάθρωση.

Αντωνιάδου Αναστασία, Τοπούζη Δέσποινα,

Τσιτλακίδου Αλεξάνδρα

 

 

 

Την σελίδα αυτή σχεδίασε ο Κιοσσές Γιώργος