ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σχέδιο εργασίας

Το νερό ως πηγή ζωής

Οι υδάτινοι πόροι, η διαχείρισή τους και ο περιορισμός της κατανάλωσης νερού

Το πρόβλημα της έλλειψης νερού

Οι τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού: Στερεό, υγρό, αέριο

Η διαστολή του νερού

Ο κύκλος του νερού

Το νερό ως μεταφορέας ύλης

Η μεταφορά του εδάφους με τα υδάτινα ρεύματα και η προστασία από τη διάβρωση

Η ρύπανση του νερού

Το νερό και η ανάπτυξη των αρχαίων πολιτισμών

Η ιστορία των λουτρών

Το νερό στη λαϊκή παράδοση

Δημοτικά τραγούδια

Παροιμίες

Ομαδικά παιχνίδια

Ονειροκρίτης

Το νερό στη χριστιανική θρησκεία

Το νερό στη λογοτεχνία

Σύνθετες λέξεις

Μαθηματικά

Μουσική

Ζωγραφική

Γυμναστική

Επισκέψεις

Παιχνίδια

Πηγές

 

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑ

Όργανα – υλικά

Λεκάνη

Φύλλα εφημερίδας

Νάιλον σακούλα

Γυάλινο δοχείο

Κουτί αναψυκτικού

Χοντρό χαρτόνι

Γεμίζουμε τη λεκάνη νερό και ρίχνουμε μέσα τα φύλλα εφημερίδας, τη νάιλον σακούλα, το γυάλινο δοχείο, το κουτί αναψυκτικού και το χοντρό χαρτόνι. Θα αφήσουμε τα υλικά για μερικές μέρες και θα παρατηρήσουμε τι θα συμβεί.

Παρατήρηση:

Παρατηρούμε ότι τα φύλλα εφημερίδας και το χοντρό χαρτόνι διαλύθηκαν, ενώ το γυάλινο δοχείο, το κουτί αναψυκτικού και η νάιλον σακούλα έμειναν άθικτα.

Συμπέρασμα:

Κάποια υλικά που χρησιμοποιούμε και μετά τα πετάμε στο νερό διαλύονται, ενώ κάποια άλλα δε διαλύονται. Αυτά που διαλύονται δε ρυπαίνουν το νερό, ενώ τα υλικά που δε διαλύονται και μένουν στο νερό το ρυπαίνουν.

Το νερό υπάρχει παντού γύρω μας και είναι απαραίτητο για τη ζωή των φυτών, των ζώων και των ανθρώπων. Το νερό του πλανήτη μας είναι πολύ μολυσμένο και βρόμικο. Τα ποτάμια, οι λίμνες, οι θάλασσες και τα υπόγεια νερά ρυπαίνονται καθημερινά. Τα εργοστάσια ρίχνουνε τα απόβλητά τους στα ποτάμια και μετά στις λίμνες και τις θάλασσες. Οι αγρότες με τα χημικά λιπάσματα που βάζουν στις καλλιέργειές τους ρυπαίνουν το νερό πολύ συχνά. Η βροχή παρασύρει τα χημικά λιπάσματα, με αποτέλεσμα να ρυπαίνουν το νερό. Οι χωματερές που γίνονται δίπλα στα ποτάμια καταλήγουν λίγο – λίγο με τη βροχή στα νερά. Τα ορυχεία ρίχνουν χημικές ουσίες στα ποτάμια. Τα υπόγεια νερά ρυπαίνονται από τα εργοστάσια πολύ εύκολα και από τις χωματερές επίσης. Τα πλοία ρυπαίνουν τα νερά, όταν ρίχνουν πετρέλαια στις θάλασσες.

Η ρύπανση των νερών έχει σαν αποτέλεσμα να πεθαίνουν εκατοντάδες ζώα. Τα ψάρια στις θάλασσες πεθαίνουν από το πετρέλαιο που ρίχνουν τα πλοία. Επίσης όταν τα ψαροπούλια  βουτάνε στη θάλασσα, για να πιάσουν ψάρια γεμίζουν τα φτερά τους πετρέλαιο και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ψοφούν. Στα ποτάμια και στις λίμνες τα ψάρια πεθαίνουν από τα λιπάσματα και από τα απόβλητα των εργοστασίων που πέφτουν στα νερά τους.

Από τη ρύπανση των νερών κινδυνεύουν και τα φυτά. Όταν οι γεωργοί ποτίζουν τα φυτά με ρυπασμένο νερό, αυτά κινδυνεύουν να ξεραθούν. Επίσης κινδυνεύουν από τον ευτροφισμό, δηλαδή κάποια φυτά έχουν μεγάλη ανάπτυξη εξαιτίας των χημικών ουσιών που πέφτουν στις λίμνες και στα ποτάμια, ενώ άλλα εξαφανίζονται.

Με τη ρύπανση του νερού απειλούμαστε και εμείς. Είτε από τα ψάρια που τρώμε, είτε από τα λαχανικά που είναι ποτισμένα με ρυπασμένο νερό. Όταν κολυμπάμε στη θάλασσα που είναι μολυσμένη, μπορεί να κολλήσουμε καμιά αρρώστια.

Ο άνθρωπος προκαλεί ρύπανση των επιφανειακών και των υπόγειων νερών. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε σοβαρά τη ρύπανση των νερών. Λύση στο πρόβλημα της ρύπανσης του νερού από τα απόβλητα προσφέρουν ειδικές εγκαταστάσεις (βιολογικός καθαρισμός) στις οποίες καθαρίζεται το βρόμικο νερό των αποχετεύσεων. Να δημιουργηθούν Χ.Υ.Τ.Α. (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) αντί για χωματερές. Εκτός από τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα όλα τα άλλα να θάβονται.

«ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΑΓΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!!!»

Ηλιάδου Κασσιανή, Θεοδοσίου Βασιλική

Σελίδου Ελίζα, Φωτιά Αναστασία

  

ΠΕΙΡΑΜΑ

Όργανα – υλικά

Λεκάνη

Φύλλα εφημερίδας

Νάιλον σακούλα

Γυάλινο δοχείο

Κουτί αναψυκτικού

Χοντρό χαρτόνι

Γεμίζουμε τη λεκάνη με νερό και ρίχνουμε μέσα τα φύλλα εφημερίδας, τη νάιλον σακούλα, το γυάλινο δοχείο, το κουτί αναψυκτικού και το χοντρό χαρτόνι. Θα αφήσουμε τα υλικά για μερικές μέρες και θα παρατηρήσουμε τι θα συμβεί.

Παρατήρηση:

Παρατηρούμε ότι τα φύλλα εφημερίδας και το χοντρό χαρτόνι έχουν διαλυθεί, ενώ η νάιλον σακούλα, το κουτί αναψυκτικού και το γυάλινο δοχείο έμειναν άθικτα.

Συμπέρασμα:

Κάποια υλικά που χρησιμοποιούμε και μετά τα πετάμε στο νερό διαλύονται και κάποια δε διαλύονται και έτσι παραμένουν στο περιβάλλον και το ρυπαίνουν.

Το νερό του πλανήτη μας είναι πολύ πιο μολυσμένο απ’ ό,τι στο παρελθόν. Τα ποτάμια, οι λίμνες, οι θάλασσες και τα υπόγεια νερά ρυπαίνονται από σταθμούς παραγωγής ενέργειας, γιατί ρίχνουν τα απόβλητά τους εκεί μέσα, τα αγροκτήματα που όταν βρέχει η βροχή παρασέρνει τα λιπάσματα και τα ρίχνει μέσα στις θάλασσας, τα ποτάμια, τις λίμνες και τα υπόγεια νερά. Τα εργοστάσια που ρίχνουν τα απόβλητά τους και τα καράβια που ρίχνουν πετρέλαιο μέσα στις θάλασσες. Ακόμα και εμείς οι άνθρωποι, όταν χρησιμοποιούμε το νερό, το ρυπαίνουμε. Το βρόμικο νερό καταλήγει τις περισσότερες φορές μέσα από την αποχέτευση στο έδαφος, στα ποτάμια, στη θάλασσα και στις λίμνες προκαλώντας ρύπανση. Αν οι ποσότητες των αποβλήτων που καταλήγουν στις λίμνες ή στη θάλασσα είναι μεγάλες, τα φυτά και τα ζώα που ζουν εκεί κινδυνεύουν.

Η ρύπανση των νερών θέτει σε κίνδυνο την άγρια ζωή. Όταν τα νερά είναι ρυπασμένα, τα ψάρια κινδυνεύουν, γιατί δεν μπορούν να πάρουν οξυγόνο από τα νερά. Επίσης όταν τα πουλιά βουτούν μέσα στη θάλασσα για να πιάσουν ψάρια, τα φτερά τους κολλάνε από το πετρέλαιο και έτσι μπορούν να ψοφήσουν.

Τα φυτά κινδυνεύουν από τη ρύπανση των νερών, γιατί όταν πέφτουν στα ποτάμια διάφορες χημικές ουσίες έχουμε το φαινόμενο του ευτροφισμού. Δηλαδή, άλλα φυτά πολλαπλασιάζονται και οι λίμνες και τα ποτάμια πρασινίζουν και άλλα εξαφανίζονται. Τα νερά των ποταμών και των λιμνών χρησιμοποιούνται από τους γεωργούς για το πότισμα των χωραφιών. Όταν τα νερά είναι ρυπασμένα, τα φυτά μπορεί να ξεραθούν ή οι καρποί τους μπορεί να μολυνθούν.

Ο άνθρωπος απειλείται από τα υπόγεια νερά που φτάνουν στο σπίτι του και πίνει το μολυσμένο νερό, από τα λαχανικά που ποτίζει με ρυπασμένο νερό, που κάνει μπάνιο σε μολυσμένο νερό.

Είναι υποχρέωση όλων μας να προσπαθούμε να περιορίσουμε τη ρύπανση του νερού όσο γίνεται περισσότερο, για να προστατεύουμε το περιβάλλον και την υγεία μας. Να μη ρίχνουν τα εργοστάσια τα απόβλητά τους στις θάλασσες, στις λίμνες και τα ποτάμια χωρίς να περάσουν από βιολογικό καθαρισμό. Τα πλοία να μη ρίχνουν πετρέλαια και σκουπίδια στις θάλασσες. Οι γεωργοί να χρησιμοποιούν φυσικά λιπάσματα αντί για χημικά. Όσοι ρυπαίνουν τα νερά να πληρώνουν βαριά πρόστιμα.

«ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ»

Παρασκευαδέλη Βασιλική, Παρασκευαΐδου Μαρία,

Τσιαφέρι Αλέξης, Φαντίδου Λεμονιά

 

ΠΕΙΡΑΜΑ

Όργανα – υλικά

Λεκάνη

Φύλλα εφημερίδας

Νάιλον σακούλα

Γυάλινο δοχείο

Κουτί αναψυκτικού

Χοντρό χαρτόνι

Γεμίζουμε τη λεκάνη με νερό και ρίχνουμε μέσα τα φύλλα εφημερίδας, τη νάιλον σακούλα, το γυάλινο δοχείο, το κουτί αναψυκτικού και το χοντρό χαρτόνι. Θα αφήσουμε τα υλικά για μερικές μέρες και θα παρατηρήσουμε τι θα συμβεί.

Παρατήρηση:

Παρατηρούμε ότι το χοντρό χαρτόνι και τα φύλλα εφημερίδας έχουν διαλυθεί, ενώ το γυάλινο δοχείο, το κουτί από αναψυκτικό και η νάιλον σακούλα έχουν μείνει άθικτα.

Συμπέρασμα:

Κάποια από τα υλικά που χρησιμοποιούμε και μετά πετάμε στο νερό διαλύονται, ενώ άλλα δε διαλύονται. Αυτά που δε διαλύονται ρυπαίνουν το νερό και μερικά από αυτά είναι κουτιά αναψυκτικού, σακούλες νάιλον, γυάλινα δοχεία κ.ά. Αυτά που διαλύονται δεν αποτελούν κίνδυνο για τη ρύπανση του νερού.

Το νερό του πλανήτη μας είναι πολύ πιο μολυσμένο από ό,τι στο παρελθόν. Αποχετεύσεις, χημικές ουσίες από καλλιέργειες και απόβλητα εργοστασίων χύνονται στα ποτάμια, στις λίμνες, στις θάλασσες. Οι διαρροές από πλοία ρυπαίνουν σημαντικά το νερό. Από τα σκουπίδια των χωματερών, από τα λύματα των αστικών περιοχών μολύνονται τα υπόγεια νερά.

Η ρύπανση των νερών θέτει σε κίνδυνο την άγρια ζωή. Αν στις θάλασσες υπάρχουν σακούλες και τα πτηνά βουτήξουν, για να πιάσουν κανένα ψάρι, θα πνιγούν ή ακόμα μπορεί να πιαστούν τα φτερά τους στη σακούλα. Επίσης τα πουλιά κινδυνεύουν από τα πετρέλαια που χύνονται από τα πλοία. Τα ψάρια μπορεί από τη ρύπανση να μολυνθούν ή ακόμη και να ψοφήσουν. Τα ψάρια που ζουν στα ποτάμια από τη ρύπανση του νερού δε θα βρίσκουν τροφή ή θα πίνουν νερό από τα μολυσμένα νερά και θα ψοφήσουν.

Τα φυτά κινδυνεύουν επίσης από τη ρύπανση των νερών. Στις λίμνες δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα υπερανάπτυξης της υδρόβιας βλάστησης και του φυτοπλαγκτόν (πρασίνισμα της λίμνης). Αυτό ονομάζεται ευτροφισμός και οφείλεται στις διάφορες χημικές ουσίες που πέφτουν στα ποτάμια, στις λίμνες και στη θάλασσα. Το ρυπασμένο νερό χρησιμοποιείται και για το πότισμα στα χωράφια και μπορεί να ξεράνει τα φυτά.

Ο άνθρωπος απειλείται κι αυτός από τη ρύπανση των νερών. Αν ο άνθρωπος αγοράσει ψάρια που είναι μολυσμένα, θα απειληθεί η υγεία του. Επίσης το ίδιο θα συμβεί αν πίνει μολυσμένο νερό και αν τρώει λαχανικά που έχουν ποτιστεί με βρόμικο νερό. Μέχρι τώρα τα λαχανικά τα θεωρούσαμε την πιο υγιεινή τροφή, αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι καθαρά και πόσα είναι βρόμικα. Με λίγα λόγια δεν ξέρουμε τι βάζουμε στο τραπέζι μας.

Τη ρύπανση των νερών μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε γρήγορα και άμεσα, αρκεί να κάνουμε κάτι. Μπορούμε να δημιουργήσουμε Χ.Υ.Τ.Α. (Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων). Εκτός από τη δημιουργία αυτών των χώρων πρέπει να κάνουμε ανακύκλωση. Προτείνουμε να έχουμε στο σπίτι μας ξεχωριστούς κάδους για γυαλιά, για κουτάκια αναψυκτικών και για τα υπόλοιπα σκουπίδια. Οι εργοστασιάρχες πρέπει να κάνουν βιολογικούς καθαρισμούς έτσι ώστε να φτάνει το νερό καθαρό στις θάλασσες, στις λίμνες και στα ποτάμια. Οι αγρότες να καλλιεργούν τα χωράφια τους με βιολογική καλλιέργεια. Δηλαδή να μη χρησιμοποιούν πολλά λιπάσματα και να χρησιμοποιούν λιπάσματα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον (φυσικά).

Μη ρυπαίνετε το νερό! Το νερό είναι η ζωή μας! Μην πετάτε τα απόβλητά σας στις λίμνες, στα ποτάμια και στις θάλασσες! Σε μερικά χρόνια που θα γίνεται πόλεμος για το νερό θα μετανιώνουμε την ώρα και τη στιγμή που ρυπαίναμε! Μη ρυπαίνετε το νερό, για να μην πούμε το νερό νεράκι.!

«ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ!»

Αντωνιάδου Αναστασία, Τοπούζη Δέσποινα,

Τσιτλακίδου Αλεξάνδρα

 

 

 

Την σελίδα αυτή σχεδίασε ο Κιοσσές Γιώργος