ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σχέδιο εργασίας

Το νερό ως πηγή ζωής

Οι υδάτινοι πόροι, η διαχείρισή τους και ο περιορισμός της κατανάλωσης νερού

Το πρόβλημα της έλλειψης νερού

Οι τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού: Στερεό, υγρό, αέριο

Η διαστολή του νερού

Ο κύκλος του νερού

Το νερό ως μεταφορέας ύλης

Η μεταφορά του εδάφους με τα υδάτινα ρεύματα και η προστασία από τη διάβρωση

Η ρύπανση του νερού

Το νερό και η ανάπτυξη των αρχαίων πολιτισμών

Η ιστορία των λουτρών

Το νερό στη λαϊκή παράδοση

Δημοτικά τραγούδια

Παροιμίες

Ομαδικά παιχνίδια

Ονειροκρίτης

Το νερό στη χριστιανική θρησκεία

Το νερό στη λογοτεχνία

Σύνθετες λέξεις

Μαθηματικά

Μουσική

Ζωγραφική

Γυμναστική

Επισκέψεις

Παιχνίδια

Πηγές

 

 

 

 

Θεοδοσίου Βασιλική «Η λίμνη της φαντασίας»

Θεοδοσίου Βασιλική «Ο καταρράχτης του ηλιοβασιλέματος»

 

Παρασκευαΐδου Μαρία «Το ηλιοβασίλεμα του ονείρου»

 

Σελίδου Ελίζα «Ηλιοβασίλεμα στη θάλασσα»

Ηλιάδου Κασσιανή, Φωτιά Αναστασία «Παραδοσιακός νερόμυλος»

 

Παρασκευαΐδου Μαρία «Το τρελοβάπορο»

 

 

 

Την σελίδα αυτή σχεδίασε ο Κιοσσές Γιώργος