ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σχέδιο εργασίας

Το νερό ως πηγή ζωής

Οι υδάτινοι πόροι, η διαχείρισή τους και ο περιορισμός της κατανάλωσης νερού

Το πρόβλημα της έλλειψης νερού

Οι τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού: Στερεό, υγρό, αέριο

Η διαστολή του νερού

Ο κύκλος του νερού

Το νερό ως μεταφορέας ύλης

Η μεταφορά του εδάφους με τα υδάτινα ρεύματα και η προστασία από τη διάβρωση

Η ρύπανση του νερού

Το νερό και η ανάπτυξη των αρχαίων πολιτισμών

Η ιστορία των λουτρών

Το νερό στη λαϊκή παράδοση

Δημοτικά τραγούδια

Παροιμίες

Ομαδικά παιχνίδια

Ονειροκρίτης

Το νερό στη χριστιανική θρησκεία

Το νερό στη λογοτεχνία

Σύνθετες λέξεις

Μαθηματικά

Μουσική

Ζωγραφική

Γυμναστική

Επισκέψεις

Παιχνίδια

Πηγές

 

 

 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ 10 ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ

Ν

Ε

Ρ

Ο

Π

Ο

Τ

Η

Ρ

Ο

Κ

Ε

Η

Ε

Φ

Ω

Β

Ι

Π

Σ

Β

Γ

Ε

Δ

Ρ

Β

Ρ

Γ

Ε

Η

Ι

Κ

Δ

Ζ

Ν

Θ

Ν

Ε

Ρ

Ο

Π

Ο

Ν

Τ

Η

Θ

Ε

Ι

Ε

Ν

Ι

Ν

Κ

Δ

Τ

Ι

Θ

Φ

Ρ

Γ

Ρ

Ε

Ε

Υ

Λ

Α

Ε

Λ

Κ

Μ

Ο

Ν

Ο

Ρ

Φ

Ρ

Κ

Ψ

Ν

Ι

Θ

Φ

Π

Ε

Φ

Ο

Θ

Κ

Ο

Ν

Ψ

Α

Κ

Λ

Ο

Ρ

Ι

Χ

Ν

Μ

Υ

Σ

Ψ

Χ

Τ

Ψ

Υ

Ο

Δ

Ε

Ε

Λ

Ψ

Α

Ω

Θ

Α

Α

Λ

Κ

Ο

Λ

Ρ

Π

Χ

Ν

Μ

Λ

Χ

Ω

Ι

Ρ

Χ

Ι

Ο

Σ

Ω

Ε

Λ

Ν

Η

Ψ

Λ

Ι

Ω

Δ

Μ

Ξ

Κ

Ρ

Π

Τ

Κ

Ν

Υ

Ν

Τ

Ο

Α

Ν

Θ

Ο

Σ

Ο

Ρ

Υ

Α

Ο

Κ

Ν

Ν

Ρ

Ι

Μ

Υ

Υ

Κ

Φ

Μ

Ν

Χ

Ο

Α

Ο

Κ

Π

Ξ

Τ

Τ

Ι

Κ

Π

Ψ

Ξ

Ρ

Ψ

Ρ

Ο

Ξ

Ο

Π

Ξ

Χ

Ρ

Λ

Π

Ο

Υ

Μ

Γ

Ω

Ρ

Σ

Ν

Ψ

Λ

Μ

Σ

Ι

Τ

Ν

Ι

Ψ

Ψ

Τ

Υ

Μ

Ψ

Ν

Ε

Ρ

Ο

Φ

Α

Γ

Ω

Μ

Α

Χ

Ο

Φαντίδου Λεμονιά (ΣΤ΄ Τάξη)

Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΤΗΣ ΦΡΑΣΗΣ «ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ»

_ _ _ _ _ _ _ _                                     Φίδι που ζει στο νερό.                       

_ _ _ _                                                 Μέρος με λιμνάζοντα νερά. βάλτος.  

_ _ _ _ _                                              Ποταμάκι. Ροή νερού μικρού πλάτους.                     

_ _ _ _                                                 Ανάχωμα, ακτή.

 

_ _ _ _ _ _ _                                        Ακρογιαλιά, ακτή.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                               Έκθεση σώματος στον ήλιο για ηλιοθεραπεία.

_ _ _ _ _ _ _ _                                     Κελαριστός, διαυγής (για νερό).

_ _ _ _ _ _ _                                        Ένα από τα μυστήρια της εκκλησίας μας, που γίνεται με νερό

(αντίστροφα).

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _                               Ζαχαρένιο νερό.

_ _ _ _ _ _ _                                        Μεγάλη θαλάσσια έκταση.

_ _ _ _ _ _ _ _                                     Εκεί το νερό παγώνει (αντίστροφα).

_ _ _ _ _                                              Σταγόνα, ελάχιστη ποσότητα.

Σελίδου Ελίζα, Τσιτλακίδου Αλεξάνδρα (ΣΤ΄ Τάξη)

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΔΑΣΚΑΛΑ: Για ποιο λόγο, Λιλίκα, άλλα σύννεφα είναι άσπρα κι άλλα μαύρα;

ΛΙΛΙΚΑ: Γιατί τα άσπρα γίνονται από τα νερά που είναι καθαρά και τα μαύρα από τα βρώμικα.

Φωτιά Αναστασία

*       *       *

Μαμά: Αννούλα, άλλαξες το νερό στη γυάλα με τα χρυσόψαρα;

Αννούλα: Όχι, μαμά, δεν το έχουν πιει ακόμα όλο.

Παρασκευαδέλη Βάσω (ΣΤ΄ Τάξη)

*       *       *

ΜΑΚΗΣ: Γιατί τα ψαράκια δεν μπορούν να μιλήσουν;

ΜΙΜΙΚΑ: Μα γιατί κάθε φορά που ανοίγουν το στοματάκι τους για να πούνε μια λέξη, μπαίνει το νερό μέσα και τα εμποδίζει να μιλήσουν.

Φαντίδου Λεμονιά

ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Πότε μπορείς να περάσεις με το ποδήλατό σου πάνω από το νερό;

                                                                                   

Φωτιά Αναστασία

Αντωνιάδου Αναστασία, Τοπούζη Δέσποινα,

Τσιτλακίδου Αλεξάνδρα

 

 

 

Την σελίδα αυτή σχεδίασε ο Κιοσσές Γιώργος