Τα παιδιά ζωγραφίζουν

   

Λευτέρης Χαραλαμπίδης  «Παραδοσιακός φούρνος»     

 

Λευτέρης Χαραλαμπίδης  «Ο μύλος»

     Στέλιος Μουχτάρης «Παραδοσιακός φούρνος»

Χριστίνα Ηλιάδου «Παραδοσιακός φούρνος»

Σωτήρης Φωτιάδης «Παραδοσιακός φούρνος»

Χριστίνα Φωτίου     «Παραδοσιακός φούρνος»

Ηλιάδου Χριστίνα

 

           Ελένη Ιωαννίδου «Παραδοσιακός φούρνος»

Βαγγελιώ Παρασκευαΐδου «Ψωμιά σε τραπέζια»

Στέλιος Μουχτάρης      «Ψωμιά σε τραπέζια»

 

Χριστίνα Φωτίου «Πανέρι με ψωμιά»

 

 

 

 

Την σελίδα αυτή σχεδίασε ο Κιοσσές Γιώργος