Μαθηματικά

1.      Με 3 κιλά αλεύρι κάνουμε 3,9 κιλά ψωμί. Πόσα κιλά ψωμί θα κάνουμε με 185 κιλά αλεύρι;

ΛΥΣΗ

3,9 : 3 = 1,3 κιλά ψωμί

185 Χ 1,3 = 240,5 κιλά ψωμί

            ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα κάνουμε 240,5 κιλά ψωμί.

 

2.      Μια τετραμελής οικογένεια καταναλώνει 3/5 του κιλού ψωμί σε ένα γεύμα. Πόσο ψωμί αναλογεί σε κάθε άτομο

ΛΥΣΗ

3/5 : 4 = 3/5 : 4/1 = 3/5 Χ 1/4 = 3/20 κιλά ψωμί

            ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε κάθε άτομο αναλογούν 3/20 κιλά ψωμί.

 

3.      150 κιλά αλεύρι, όταν γίνονται ψωμί, αυξάνουν το βάρος τους κατά 48 κιλά. Πόσα καρβέλια ψωμί των 0,450 κιλών το καθένα θα φτιάξει με το αλεύρι αυτό ένας αρτοποιός;

ΛΥΣΗ

150 + 48 = 198

198 : 0,450 = 440 καρβέλια ψωμί

            ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο αρτοποιός θα φτιάξει 44 καρβέλια ψωμί.

 

4.      Ένας φούρνος πουλάει 1.000 ψωμιά την ημέρα. Από αυτά τα 755 πουλιούνται με 0,60 € το ένα και τα 245 με 0,70 € το ένα. Πόσα € εισπράττει ο φούρνος την ημέρα;

ΛΥΣΗ

755 Χ 0,60 = 453 €

245 Χ 0,70 = 171,5 €

453 + 171,5 = 624,5 €

            ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο φούρνος εισπράττει 624,5 € την ημέρα.

 

5.      Ένας φούρνος πουλάει 1.000 ψωμιά την ημέρα. Για να τα φτιάξει χρειάζεται 300 κιλά αλεύρι που κοστίζει 0,35 € το κιλό, 2,3 κιλά αλάτι που κοστίζει 0,40 € το κιλό και 5 κομμάτια μαγιά που κοστίζει 0,90 € το κομμάτι. Για διάφορα άλλα έξοδα πληρώνει 35 €. Αν ο φούρνος εισπράττει 624,5 € την ημέρα, πόσο είναι το κέρδος του;

ΛΥΣΗ

300 Χ 0,35 = 105 €

2,3 Χ 0,40 = 0,92 €

5 Χ 0,90 = 4,50 €

105 + 0,92 + 4,50 + 35 = 145,42 €

624,50 – 145,42 = 479,08 €

            ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το κέρδος του φούρνου είναι 479,08 € την ημέρα.

 

6.      Ένας φούρνος πουλάει 1.000 ψωμιά την ημέρα. Από αυτά τα 3/20 είναι σικάλεως. Πόσα ψωμιά σικάλεως πουλάει;

ΛΥΣΗ

1.000 Χ 3/20 = 3.000/20 = 150 ψωμιά σικάλεως

            ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο φούρνος πουλάει 150 ψωμιά σικάλεως.

 

 

 

 

Την σελίδα αυτή σχεδίασε ο Κιοσσές Γιώργος