Αγγλικά

SCHOOL SURVEY

There are 11 students in 5th class. All of students like eating bread. 10 of the students like white bread, but only 6 of them like multigrain bread and 8 of them like wholemeal bread.

7 students like eating the bread crust but only 4 of them like the breadcrumbs.

9 students make bread at home and 9 students often buy bread at the bakery.

10 students in our class like eating toasts and 9 students like bread rolls.

8 students want to be bakers.

7 students eat 1 – 2 slices of bread every day and 4 students eat 3 – 5 slices of bread every day.

 

QUESTION: What do we need to make bread?

ANSWER: Flour, water, salt, yeast.

 

Words which are related to “BREAD”

Bread = ψωμί

A slice of bread = μια φέτα ψωμί

Baker = φούρναρης

Bakery = αρτοποιείο

Flour = αλεύρι

Loaf (loaves) = καρβέλι (-ια)

Dough = ζύμη

Yeast = μαγιά

Leaven = προζύμι

Crust = κόρα ψωμιού

Breadcrumbs = ψίχουλα

White bread = άσπρο ψωμό

Brown bread = μαύρο ψωμί

Wholemeal bread = ψωμί ολικής αλέσεως

Multigrain bread = πολύσπορο ψωμί

Whole – wheat flour = μαύρο αλεύρι

Oat flour = αλεύρι βρώμης

Corn flour = καλαμποκάλευρο

Sieve = κοσκινίζω

Knead = ζυμώνω

Kneading trough = σκάφη (για ζύμωμα)

Oven = φούρνος

Bake = ψήνω

Toast = ψωμί για τοστ

Bread roll = φραντζολάκι

Bun = στρογγυλό τσουρεκάκι

 

Find the 15 hidden words

which are related to “BREAD”

B

R

E

A

D

A

B

B

C

D

E

D

E

G

H

G

K

L

M

A

N

O

P

O

I

F

L

O

U

R

H

K

Z

A

B

U

C

D

E

F

G

H

I

E

G

K

L

G

M

N

O

P

Q

R

S

R

T

U

V

H

W

X

C

R

U

S

T

Y

Z

A

C

B

H

D

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

O

L

S

T

A

Y

Y

V

A

K

K

L

V

O

A

S

B

C

E

D

H

N

E

F

E

A

G

I

H

I

A

J

K

E

L

M

N

F

O

E

P

Q

S

R

S

A

T

U

V

W

X

V

Y

Z

T

A

B

D

C

D

B

E

F

E

G

H

I

J

K

L

L

M

A

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

E

W

K

X

T

O

A

S

T

Y

Z

A

A

B

E

C

O

E

F

G

H

I

J

K

V

L

R

M

B

A

K

E

N

O

P

Q

E

R

Y

S

T

U

V

D

W

X

Y

Z

N

A

E

Q

I

W

Y

U

S

T

Q

R

S

T

A

B

R

E

A

D

C

R

U

M

B

S

A

 

 

 

 

 

 

 

 

Την σελίδα αυτή σχεδίασε ο Κιοσσές Γιώργος