Σπαζοκεφαλιές

ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ 14 ΕΙΔΗ ΨΩΜΙΟΥ

Φ

Μ

Α

Υ

Ρ

Ο

Φ

Ρ

Α

Τ

Λ

Χ

Ρ

Ρ

Ι

Δ

Ε

Π

Ρ

Α

Ρ

Δ

Π

Ω

Υ

Λ

Α

Γ

Α

Ν

Α

Ν

Β

Ν

Ε

Ρ

Γ

Α

Λ

Τ

Τ

Α

Ν

Τ

Ι

Ο

Ν

Ι

Α

Λ

Ε

Π

Ο

Ρ

Τ

Ι

Δ

Π

Π

Α

Ν

Ι

Κ

Ο

Υ

Λ

Ο

Υ

Ρ

Α

Α

Τ

Ι

Δ

Α

Ν

Σ

Γ

Α

Ν

Ι

Τ

Ξ

Ι

Α

Ο

Π

Ε

Ι

Π

Π

Α

Τ

Ρ

Ι

Κ

Ν

Π

Ο

Λ

Υ

Σ

Π

Ο

Ρ

Ο

Μ

Ο

Κ

Α

Ρ

Β

Ε

Λ

Ι

Β

Κ

Ν

Α

Θ

Ο

Ο

Σ

Υ

Ε

Μ

Ι

Κ

Α

Α

Δ

Α

Υ

Χ

Η

Ι

Ρ

Ο

Χ

Ι

Κ

Β

Ι

Ι

Ρ

Ρ

Α

Μ

Κ

Α

Δ

Ν

Ο

Ε

Δ

Γ

Α

Ρ

Ο

Φ

Ρ

Α

Ν

Τ

Ζ

Ο

Λ

Α

Μ

Τ

Ρ

Δ

Ο

Χ

Λ

Ψ

Ε

Μ

Α

Λ

Α

Α

Τ

Τ

Ξ

Α

Φ

Ε

Ψ

Ν

Ε

Ε

Ν

Κ

Φ

Τ

Χ

Ω

Ι

Α

Ω

Ο

Ο

Τ

Α

Μ

Π

Α

Γ

Κ

Ε

Τ

Α

Σ

Ο

Α

Μ

Π

Ο

Μ

Π

Ο

Τ

Α

Μ

Ε

Τ

Λ

Σ

Α

Ρ

Ν

Ι

Ο

Β

Π

Χ

Ρ

Τ

Μ

«Οι Αρτοπώλες»

Ηλιάδου Χριστίνα, Ιωαννίδου Ελένη

Μουχτάρης Στέλιος, Χαραλαμπίδης Λευτέρης (Ε΄ Τάξη)

 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

  1. Ώριμος, μεστωμένος ή θρεμμένος.
  2. Κάθε απόγευμα τρώω ψωμί και τυρί.
  3. Αυτός που πουλάει ψωμί.

 

ΚΑΘΕΤΑ

  1. Αυτός που πατάει τον όρκο του ψωμιού.
  2. Λέγεται αλλιώς ο φούρναρης.
  3. Στο σπίτι μας βάζουμε το ψωμί στην …

 

Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ

_ _ _ _ _ _ _ _                         Ένα είδος ψωμιού.                                                                 

_ _ _ _ _                                  Λέγεται αλλιώς το ψωμί.                                                                              

_ _ _ _                                     Είναι η λέξη «ζυμώνω».                                            

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   Την κόβουμε την Πρωτοχρονιά.                                  

_ _ _ _ _ _ _ _ _                      Ένα είδος ψωμιού που περιέχει ελιές.                                   

 

_ _ _ _ _ _                               Ένα είδος ψωμιού που το τρώμε την Καθαρά Δευτέρα.       

_ _ _ _ _ _                              Με αυτό φτιάχνουμε το ψωμί (αντίστροφα).                                     

«Οι Αρτοπώλες»

Ηλιάδου Χριστίνα, Ιωαννίδου Ελένη

Μουχτάρης Στέλιος, Χαραλαμπίδης Λευτέρης

 

 

 

Την σελίδα αυτή σχεδίασε ο Κιοσσές Γιώργος