Η ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1941 – 44)

 

Το 1941 οι κατακτητές Γερμανοί ήρθαν στην Ελλάδα. Το αποφάσισαν και πραγματοποίησαν την επιθυμία τους. Κατάστρεψαν στις μεγάλες πόλεις τις τροφές, έκαψαν τα σπαρτά.

Ο κόσμος πεινούσε. Πολλοί άνθρωποι στην Αθήνα και γενικά στις μεγάλες πόλεις πέθαιναν στους δρόμους από την πείνα. Άλλοι, όμως, για να μην πεθάνουν, πήγαιναν στα χωριά, γιατί εκεί οι χωρικοί είχαν ζώα και λίγα τρόφιμα.

Οι άνθρωποι που έρχονταν από τις πόλεις στα χωριά, έφερναν μαζί τους διάφορα πράγματα, υφάσματα, χρυσαφικά και πολλά άλλα. Αυτά τα πουλούσαν «για ένα κομμάτι ψωμί».

Η κατοχή ήταν μια καταστροφική περίοδος κατά την οποία πολλοί άνθρωποι χάθηκαν από την πείνα.

Παναούση Κατερίνα (Ε΄ Τάξη)

 

 

 

 

 

 

 

Την σελίδα αυτή σχεδίασε ο Κιοσσές Γιώργος