ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ

Το αίμα είναι ένας ιστός σε ρευστή κατάσταση. Χρησιμεύει ως μέσω επικοινωνίας των διαφόρων οργάνων του σώματος. Πρωταρχικός κι αναντικατάστατος ρόλος του είναι η μεταφορά οξυγόνου με τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Τα λευκά αιμοσφαίρια αναλαμβάνουν την άμυνα του οργανισμού ενάντια στα μικρόβια.

Παράλληλα, το αίμα μεταφέρει θρεπτικές ουσίες, ορμόνες και βιταμίνες, διακινεί προϊόντα του ενός οργάνου προς κάποιο άλλο και είναι ο αγωγός για την αποβολή - από τα νεφρά - των άχρηστων ή βλαβερών στοιχείων.

Το αίμα χωρίζεται σε τέσσερις ομάδες ανάλογα με τις ουσίες «Α» και «Β» που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν πάνω στα ερυθρά αιμοσφαίρια.

Όταν υπάρχουν και οι δυο, η ομάδα λέγεται «ΑΒ»

Όταν υπάρχει μόνο η «Α», η ομάδα λέγετε «Α»

Όταν υπάρχει μόνο η «Β», η ομάδα λέγεται «Β»

Όταν καμία δεν υπάρχει, η ομάδα λέγεται «0»

Εκτός από τις ουσίες «Α» και «Β», υπάρχει στο αίμα και ο παράγοντας «ρέζους θετικός» ή «ρέζους αρνητικός».

Παρ’ όλο που σε κάθε μετάγγιση γίνεται σχολαστικός έλεγχος, σωστό είναι ο καθένας μας να ξέρει σε ποια ομάδα ανήκει το αίμα του.

5 λεπτά για να σώσετε, 10 για ν’ αναπληρώσετε

Μόλις 10 λεπτά χρειάζεται ο οργανισμός του ανθρώπου, για ν’ αναπαράγει 350 γραμμάρια χαμένο αίμα. Και 350 γραμμάρια αίμα είναι ακριβώς η ποσότητα που δίνει κάθε φορά ένας αιμοδότης. Είναι μόλις το ένα εικοστό (1/20) της ποσότητας που διαθέτει κάθε άνθρωπος. Και χρειάζεται μόλις 5 λεπτά, για να το προσφέρει. Τελείως ανώδυνα.

Δε χρειάζεται παρά να είστε υγιής και να έχετε ηλικία από 18 έως 65 χρόνων. Άλλωστε, το να γίνει κάποιος αιμοδότης ΩΦΕΛΕΙ! Γιατί ο αιμοδότης εφοδιάζεται με ειδική ταυτότητα, που του επιτρέπει, αν χρειαστεί, να ζητήσει αίμα για τον εαυτό του και για τους στενούς συγγενείς του.

Καθένας που μπαίνει σε νοσοκομείο έχει μεγάλες πιθανότητες να χρειαστεί ΑΙΜΑ. Πού θα το βρει;

Η χώρα μας έχει ανάγκη από 400.000 μονάδες (φιάλες) αίμα το χρόνο. Και δυσκολεύεται να τις εξασφαλίσει. Κι όμως ο αριθμός των μονάδων (φιαλών) που χρειάζονται, θα μπορούσε να καλυφθεί ΑΝ:

ΕΝΑΣ στους 25 Έλληνες έδινε μια φιάλη αίμα κάθε χρόνο. Ή

Κάθε Έλληνας έδινε μια φιάλη αίμα κάθε 25 χρόνια. Ή

Υπήρχε ΕΝΑΣ αιμοδότης σε κάθε 75 Έλληνες ή Ελληνίδες, αφού οι συνειδητοί αιμοδότες δίνουν αίμα τρεις φορές το χρόνο.

Κι όμως υπάρχει πρόβλημα! Γι’ αυτό

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΣΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ. ΤΩΡΑ!!!

Σελίδου Ελίζα (ΣΤ΄ Τάξη)

 

 

 

Την σελίδα αυτή σχεδίασε ο Κιοσσές Γιώργος