ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΓΕΩΡΓΟ

Την Παρασκευή 30 Μαΐου μας επισκέφτηκε στο σχολείο ο κύριος Παύλος Αντωνιάδης, απ’ τον οποίο πήραμε συνέντευξη για να μάθουμε περισσότερα πράγματα για το επάγγελμά του.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς αποφασίσατε να γίνεται γεωργός;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για να γίνεις γεωργός, δε χρειάζεται απόφαση. Είναι το τελευταίο σκαλοπάτι για μια εργασία.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι εύκολη ή δύσκολη δουλειά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το να είσαι γεωργός είναι δύσκολο, γιατί πάντοτε τα εισοδήματά σου εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρώτα πρώτα είναι οι καιρικές συνθήκες. Δεύτερον είναι δύσκολη δουλειά. Χρειάζεται ιδρώτα και πολύ κόπο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι καλλιεργείτε στα κτήματά σας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ως επί το πλείστον ροδάκινα και λίγα κεράσια.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσες ποικιλίες ροδάκινων υπάρχουν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι ποικιλίες ροδάκινων που υπάρχουν είναι πάρα πολλές. Είναι οι πρώιμες (σπριν μπελ, σπριν κρεστ), οι μεσοπρώιμες (ρεντ χάβεν, σαν κρεστ) και οι όψιμες (χαλ, φαγέτ).

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες εργασίες κάνετε για τη φροντίδα των δέντρων κατά εποχή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι εργασίες που κάνουμε κάθε εποχή είναι οι εξής: Το φθινόπωρο αρχίζουμε τον καθαρισμό των δέντρων γύρω γύρω από τις ρίζες, το κλάδεμα μες στο χειμώνα., ρίχνουμε λίπασμα, την άνοιξη αρχίζουμε και κάνουμε ορισμένα ραντίσματα και τα αραιώματα που χρειάζεται, και το καλοκαίρι αρχίζουμε το μάζεμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι μηχανήματα είναι απαραίτητα για τις εργασίες αυτές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για τις εργασίες αυτές τα μηχανήματα που είναι απαραίτητα είναι το τρακτέρ, η φρέζα, η σβούρα, ο καταστροφέας, το βυτίο και ορισμένες φορές και τα άροτρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Που διαθέτετε την παραγωγή των ροδάκινων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Την παραγωγή ροδάκινων τη διαθέτουμε στο συνεταιρισμό και αυτός ως επί το πλείστον σε Ανατολικές χώρες, λίγα στις δυτικές χώρες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσο επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες την παραγωγή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κάποτε ο αγρότης εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες. Όταν ο καιρός είναι καλός και δεν έχουμε χαλάζια ή παγωνιές, τα ροδάκινα είναι κανονικά. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ούτε πάνω στο προϊόν ούτε πάνω στα δέντρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε περίπτωση παγετού πώς αποζημιώνεται η παραγωγή και από πού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε περίπτωση παγετού η αποζημίωση έρχεται από τον Ο.Γ.Α. ή από τον Ε.Λ.Γ.Α. Ο Ο.Γ.Α. είναι ένας φορέας ο οποίος ασφαλίζει τα ροδάκινα, κατά κάποιο τρόπο, και ο Ε.Λ.Γ.Α. είναι ο φορέας ο οποίος δίνει τα βοηθήματα στους αγρότες.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι η γνώμη σας για τη βιολογικό τρόπο καλλιέργειας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στη δικιά μας περιοχή είναι ελάχιστοι αυτοί που ασχολούνται με το βιολογικό τρόπο καλλιέργειας, γιατί είναι πολύ δύσκολος, είναι πειραματικός και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σ’ αυτές τις καλλιέργειες.       

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι τα έξοδα για την καλλιέργεια των ροδάκινων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα έξοδα δεν είναι ούτε πολλά ούτε λίγα. Ξεκινάμε από τα λιπάσματα, τα οποία ρίχνουμε το χειμώνα, τα κλαδέματα, τα φάρμακα, γιατί χρειάζονται πάρα πολλά φάρμακα για να κρατηθούνε καθαρά τα προϊόντα, τα έξοδα που κάνουμε για το αραίωμα, για να ποτίσουμε, για μαζέματα. Είναι σχεδόν το 1/3 της αξίας των ροδάκινων.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Από ποιους παράγοντες εξαρτώνται τα εισοδήματα ενός γεωργού; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ως επί το πλείστον εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες και από τη ζήτηση που έχει το προϊόν, ανάλογα με τη χρονιά. Αν σε μια χρονιά υπάρχει άφθονο προϊόν, οι τιμές είναι πολύ χαμηλές. Όταν υπάρχει έλλειψη προϊόντος, η αξία του ανεβαίνει.

Σαββίδου Έλλη, Φαντίδου Ελένη (Ε΄ Τάξη), Ηλιάδης Κώστας (ΣΤ΄ Τάξη)

 

 

 

Την σελίδα αυτή σχεδίασε ο Κιοσσές Γιώργος