«Όχι άλλο πλαστικό στη ζωή της θάλασσας»

Πρόγραμμα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων Θεματική ενότητα: ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Υποθεματική: Οικολογική Συνείδηση, Αειφόρος Ανάπτυξη Τίτλος προγράμματος: «Όχι άλλο πλαστικό στη ζωή

Περισσότερα