Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο Πέλλας καθώς και στο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό "ΠΕΛΛΑ"

 

 

 

 

 

 

 

Την σελίδα αυτή σχεδίασε ο Κιοσσές Γιώργος